Nyheter

Instiftad av Bengt Sjöberg 2016

Kratersjön på Brattö

Foto: Per Brydolf

Nyheter


2024

2024-02-14

Årets Sjöbergpris på en miljon dollar går till Catherine J. Wu, Dana-Faber Cancer Institute, Boston, för hennes upptäckter rörande tumörneoantigen och kroppens immunsvar mot tumörceller som grund för utveckling av cancervaccin.
Till pressmeddelandet


2023

2023-06-12

Stiftelsen utlyser forskningsprojekt för upp till 500 miljoner kronor.

Utlysningen avser breda satsningar inom olika cancerforskningsområden med samarbete mellan olika svenska forskningsinstitutioner eventuellt kompletterade med internationella experter. Varje projekt kommer att tilldelas anslag på högst 10 miljoner kronor per år under högst 10 år. Detaljer framgår av de utlysningar som utsänds till de större universiteten/högskolorna.


2023-02-15

Årets Sjöbergpris på en miljon dollar går till kemisten, professor Kevan Shokat, University of California, USA, som blev han först i världen med att lyckas hämma ett av de muterade protein som orsakar flest cancerfall. Ett stort vetenskapligt genombrott som kan leda till utveckling av nya cancermediciner.
Till pressmeddelandet


2022

2022-12-15

Sjöbergstiftelsen beslutade på dagens styrelsemöte att dela ut sammanlagt 55 450 000 kronor i anslag till olika cancerforskningsprojekt, varav 11,1 miljoner till "Vård samt komplementär och integrativ medicin" och 44,35 miljoner till "Svårbehandlad cancer med dålig prognos"


2022-02-15
Arul M. Chinnaiyan tilldelas årets Sjöbergpris på en miljon US dollar för att ha upptäckt den fusionsgen som ligger bakom mer än hälften av alla fall av prostatacancer. Hans upptäckt har avsevärt ökat förståelsen för en av de stora cancersjukdomarna. Den har redan bidragit till bättre diagnostik och har stor potential att förbättra vården för tusentals drabbade i framtiden.
Till pressmeddelandet


2021

2021-12-16

Sjöbergstiftelsen beslutade på dagens styrelsemöte att dela ut sammanlagt 56 100 000 kronor i anslag till olika canserforskningsprojekt, varav 19,5 miljoner till "Vård samt komplementär och integrativ medicin" och 36,6 miljoner till "Svårbehandlad canser med dålig prognos"


2021-02-03

Benjamin L. Ebert, USA, får årets Sjöbergpris på en miljon US dollar, för sin forskning om hur substansen lenalidomid verkar vid behandling av blodcancer. Upptäckten av den mekanism som framkallar nedbrytningen av proteiner i cancerceller kan få stor betydelse vid utvecklingen av nya läkemedel i framtiden.

Till pressmeddelandet