Sjöbergpriset

Instiftad av Bengt Sjöberg 2016

Utsikt mot norr från toppen av Brattö

Foto: Per Brydolf

Sjöbergpriset


Av stadgarna, § 7,  framgår att Sjöbergstiftelsen varje år skall dela ut Sjöbergpriset:


"Stiftelsen ska också dela ut ett årligt stipendium, ”Sjöbergpriset” (eng. ”The Sjöberg Prize”), till någon framstående forskare, eller grupp av forskare, i Sverige eller annat land. Stipendiet ska uppgå till motsvarande 1 miljon US dollar i dagens penningvärde. Priset kan till 1/10 avse en uppmuntran och kunna disponeras fritt av mottagaren, och resterande 9/10 ska användas till framtida forskning inom cancer."


Uppdraget att utse pristagare och administrera prisarbetet har stiftelsen överlåtit till Kungliga Vetenskapsakademien.


Mottagare


2024


Årets Sjöbergpris på en miljon dollar går till Catherine J. Wu, Dana-Faber Cancer Institute, Boston, för hennes upptäckter rörande tumörneoantigen och kroppens immunsvar mot tumörceller som grund för utveckling av cancervaccin.

Till pressmeddelandet


2023


Årets Sjöbergpris på en miljon dollar går till kemisten, professor Kevan Shokat, University of California, USA, som blev han först i världen med att lyckas hämma ett av de muterade protein som orsakar flest cancerfall. Ett stort vetenskapligt genombrott som kan leda till utveckling av nya cancermediciner.
Till pressmeddelandet


2022


Arul M. Chinnaiyan tilldelas årets Sjöbergpris på en miljon US dollar för att ha upptäckt den fusionsgen som ligger bakom mer än hälften av alla fall av prostatacancer. Hans upptäckt har avsevärt ökat förståelsen för en av de stora cancersjukdomarna. Den har redan bidragit till bättre diagnostik och har stor potential att förbättra vården för tusentals drabbade i framtiden.


Ytterligare information framgår av Vetenskapsakademins hemsida: Sjöbergpriset 2022


Till pressmeddelandet


2021


Årets Sjöbergpris på en miljon US dollar kommer att tilldelas Benjamin L. Ebert, USA, för hans forskning om hur substansen lenalidomid verkar vid behandling av blodcancer. Hans upptäckt av den mekanism som framkallar nedbrytningen av proteiner i cancerceller kan få stor betydelse vid utvecklingen av nya läkemedel i framtiden.


Ytterligare information framgår av Vetenskapsakademiens hemsida: Sjöbergpriset 2021


2020


Sjöbergpriset 2020 på en miljon US dollar kommer att delas ut till Michael Hall och David Sabatini enligt beslut av Kungl. Vetenskapsakademien. De två forskarna har radikalt förändrat synen på cellers tillväxt, en viktig faktor vid uppkomsten av cancer. De har därmed lagt grunden till utvecklingen av nya former av cancerbehandling.


Ytterligare information framgår av pressmeddelande på Vetenskapsakademiens hemsida: Sjöbergpriset 2020


2019


Sjöbergpriset 2019, på en miljon US dollar, har tilldelats cancerforskarna Dennis Slamon och Brian Druker. De två forskarna har utvecklat helt nya sätt att slå ut cancer och varit banbrytande i utvecklingen av målinriktad behandling, som förbättrat prognos och överlevnad för tusentals patienter.

Ytterligare information framgår av Vetenskapsakademiens hemsida: Sjöbergpriset 2019

Video från Vetenskapsakademien

 

2018


Sjöbergpriset 2018, på en miljon dollar, tilldelas cancerforskarna Zhu Chen, Anne Dejean och Hugues de Thé. Med en unik behandlingsmetod, baserad på arsenik och retinolsyra, har de lyckats bota en av de dödligaste cancerformerna. Metoden är ett exempel på hur behandlingen av cancer blir allt mer skräddarsydd ju mer vi lär oss om mekanismerna bakom sjukdomen.

Ytterligare information framgår av Vetenskapsakademiens hemsida: Sjöbergpriset 2018

-Prisföreläsningar

-Intervjuer


2017


Kungliga  Vetenskapsakademin har beslutat utdela Sjöbergpriset 2017 till James P. Allison, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA och Tony Hunter, Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, CA, USA "för banbrytande studier av cellulära processer som lett till utveckling av nya effektiva cancerläkemedel". Ytterligare information framgår av Vetenskapsakademiens hemsida: Sjöbergpriset 2017.

-Prisföreläsningar

-Intervjuer