Svenska

Instiftad av Bengt Sjöberg 2016

Foto: Ingegerd Thornadtsson


Cancer drabbar oss alla, genom att angripa oss själva eller våra närstående.

Miljöfaktorer är en bidragande orsak till cancerns ökade spridning.

Cancerforskningen gör ständigt nya upptäckter som pekar på cancerns komplexitet och cancerforskningens fortsatta utmaningar.


Sjöbergstiftelsen vill ge sitt bidrag till den framtida cancer- och miljöforskningen för att värna om livet och miljön.


Stiftelsen behandlar inte  ansökningar utan grundar sina beslut om bidrag och pris på inhämtad information.

Stiftelsen har sitt säte i Lysekil.