Inriktning


Inriktning


Ramarna för vilka som ska vara mottagare av stiftelsens bidrag framgår av stadgarna:

"Bidrag och stöd lämnas främst till forskare vid universitet, högskolor eller motsvarande lärosäten i Sverige eller utomlands. Bidrag kan även till viss del beviljas till enskilda personer eller organisationer som verkar inom ändamålet."

 

Styrelsen fattar beslut om vilka universitet/högskolor som skall inbjudas att lämna in projektförslag aktuellt år. Urvalet sker utifrån en bedömning av vilken forskning som bör stödjas och vilka universitet/högskolor som bedriver motsvarande forskning av tillräcklig omfattning och kvalitet.


Donatorn, Bengt Sjöbergs, uttalade vilja var att ”göra skillnad” för cancerpatienterna. Detta skulle göras i form av satsningar på eftersatta områden där patienterna var särskilt utsatta beroende på att verksamma mediciner saknades eller kostnaderna var för höga.

En möjlig lösning som framhölls var att forska på preparat inom alternativmedicinområdet men även att kunna använda redan för andra sjukdomar godkända mediciner, i de fall de även är verksamma mot cancer (repurposing). Såväl förebyggande insatser som lindrande vård var områden som Bengt Sjöberg också ville stödja.Sjöbergstiftelsen

Copyright @ All Rights Reserved