Styrelsen

Instiftad av Bengt Sjöberg 2016

Styrelsen

Ordförande:

 

Sekreterare:

 

Övriga ledamöter:

Ingemar Sjöberg

 

Ola Johannesson

 

Bengt Westermark

 

Göran K. Hansson

 

Joachim Sjöberg

 

Michelle Sjöberg

 

Sofia Holmström

 

Från vänster:

Övre raden: Ola Johannesson, Göran K. Hansson, Bengt Westermark

Nedre raden: Sofia Holmströn, Ingemar Sjöberg, Michelle Sjöberg, Joachim Sjöberg

 

Vetenskapligt råd

 

Till styrelsen har knutits ett vetenskapligt råd med följande uppgifter:

 

  1. Ge råd och förslag till styrelsen beträffande områden för forskningsstöd inom stiftelsens verksamhetsområde
  2. Utvärdera bidragsansökningar och vid behov utse externa sakkunniga
  3. Lägga förslag till styrelsen om forskningsprojekt att utvärdera och utdelning av medel till enskilda projekt.

 

Det vetenskapliga rådet har följande medlemmar: Anna Martling, Mef Nilbert, Pernilla Lagergren, Roger Henriksson (ordf.), Rune Toftgård och Vinjar Fönnebö.

 

 

Sjöbergstiftelsen

Copyright @ All Rights Reserved