Styrelsen

Instiftad av Bengt Sjöberg 2016

Styrelsen

Ordförande:

 

Sekreterare:

 

Övriga ledamöter:

Ingemar Sjöberg

 

Ola Johannesson

 

Bengt Westermark

 

Göran K. Hansson

 

Joachim Sjöberg

 

Michelle Sjöberg

 

Sofia Holmström

 

Från vänster:

Övre raden: Ola Johannesson, Göran K. Hansson, Bengt Westermark

Nedre raden: Sofia Holmströn, Ingemar Sjöberg, Michelle Sjöberg, Joachim Sjöberg

Sjöbergstiftelsen

Copyright @ All Rights Reserved