Sjöbergpriset

Foto: Per Brydolf

Sjöbergpriset

 

Av stadgarna, § 7, framgår att Sjöbergstiftelsen varje år skall dela ut Sjöbergpriset:

 

"Stiftelsen ska också dela ut ett årligt stipendium, ”Sjöbergpriset” (eng. ”The Sjöberg Prize”), till någon framstående forskare, eller grupp av forskare, i Sverige eller annat land. Stipendiet ska uppgå till motsvarande 1 miljon US dollar i dagens penningvärde. Priset kan till 1/10 avse en uppmuntran och kunna disponeras fritt av mottagaren, och resterande 9/10 ska användas till framtida forskning inom cancer."

 

Uppdraget att utse pristagare och administrera prisarbetet har stiftelsen överlåtit till Kungliga Vetenskapsakademien.

 

Mottagare

 

2018

 

Sjöbergpriset 2018, på en miljon dollar, tilldelas cancerforskarna Zhu Chen, Anne Dejean och Hugues de Thé. Med en unik behandlingsmetod, baserad på arsenik och retinolsyra, har de lyckats bota en av de dödligaste cancerformerna. Metoden är ett exempel på hur behandlingen av cancer blir allt mer skräddarsydd ju mer vi lär oss om mekanismerna bakom sjukdomen. Sjöbergpriset 2018

-Prisföreläsningar

-Intervjuer

 

 

2017

 

Kungliga Vetenskapsakademin har beslutat utdela Sjöbergpriset 2017 till James P. Allison, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA och Tony Hunter, Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, CA, USA "för banbrytande studier av cellulära processer som lett till utveckling av nya effektiva cancerläkemedel". Ytterligare information framgår av Vetenskapsakademiens hemsida: Sjöbergpriset 2017.

-Prisföreläsningar

-Intervjuer

 

Sjöbergstiftelsen

Copyright @ All Rights Reserved