Ändamål

 

Ändamål

 

Av stiftelseförordnandet framgår följande ändamål fomulerat av Bengt Sjöberg:

 

"Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning med huvudsaklig inriktning på cancer, hälsa och miljö. I mindre omfattning kan andra välgörande ändamål inom hälsa och miljö främjas.

 

Bidrag och stöd lämnas främst till forskare vid universitet, högskolor eller motsvarande lärosäten i Sverige eller utomlands. Bidrag kan även till viss del beviljas till enskilda personer eller organisationer som verkar inom ändamålet.

 

Stiftelsen kan i framtiden i viss utsträckning verka för att stiftelsen tillförs ytterligare kapital, för att därmed utöka möjligheterna att fullfölja ändamålet."

 

Foto: Ingegerd Thornadtsson