Anslag

Instiftad av Bengt Sjöberg 2016

Kratersjön på Brattö

Foto: Per Brydolf

Anslag


Av stadgarna framgår att:


"Bidrag och stöd lämnas främst till forskare vid universitet, högskolor eller motsvarande lärosäten i Sverige eller utomlands. Bidrag kan även till viss del beviljas till enskilda personer eller organisationer som verkar inom ändamålet."


  1. Inriktning
  2. Ansökan
  3. Bidrag 2019
  4. Bidrag 2018
  5. Bidrag 2017