Anslag

Foto: Per Brydolf

Instiftad av Bengt Sjöberg 2016

Kratersjön på Brattö

Anslag

 

Av stadgarna framgår att:

 

"Bidrag och stöd lämnas främst till forskare vid universitet, högskolor eller motsvarande lärosäten i Sverige eller utomlands. Bidrag kan även till viss del beviljas till enskilda personer eller organisationer som verkar inom ändamålet."

 

Mottagare

 

Eftersom stiftelsen är nyinstiftad har några anslag ännu inte delats ut.

Sjöbergstiftelsen

Copyright @ All Rights Reserved