Styrelsen 2018

Instiftad av Bengt Sjöberg 2016

Styrelsen

Ingemar Sjöberg 

Ola Jahannesson

Michelle Sjöberg

Sofia Holmström

Ordförande:


Sekreterare:


Övriga ledamöter:

Ingemar Sjöberg


Sofia Holmström


Michelle Sjöberg


Ola Johannesson


Michael Sjöberg


Vetenskapligt råd


Till styrelsen  har knutits ett vetenskapligt råd med följande uppgifter:


  1. Ge råd och förslag till styrelsen beträffande områden för forskningsstöd inom stiftelsens verksamhetsområde
  2. Utvärdera bidragsansökningar och vid behov utse externa sakkunniga
  3. Lägga förslag till styrelsen om forskningsprojekt att utvärdera och utdelning av medel till enskilda projekt.


Det vetenskapliga rådet har 2019 följande medlemmar: Carina Berterö, Vinjar Fönnebö, Roger Henriksson (ordf.), Erik Holmberg, Pernilla Lagergren, Mef Nilbert, Peter Söderkvist och Rune Toftgård.Sjöbergstiftelsen

Copyright @ All Rights Reserved