Styrelsen

Instiftad av Bengt Sjöberg 2016

Styrelsen

Ordförande:


Sekreterare:


Övriga ledamöter:

Ingemar Sjöberg


Ola Johannesson


Bengt Westermark


Göran K. Hansson


Joachim Sjöberg


Michelle Sjöberg


Sofia Holmström


Från vänster:

Övre raden:   Ola Johannesson, Göran K. Hansson, Bengt Westermark

Nedre raden: Sofia Holmström, Ingemar Sjöberg, Michelle Sjöberg, Joachim Sjöberg


Vetenskapligt råd


Till styrelsen  har knutits ett vetenskapligt råd med följande uppgifter:


  1. Ge råd och förslag till styrelsen beträffande områden för forskningsstöd inom stiftelsens verksamhetsområde
  2. Utvärdera bidragsansökningar och vid behov utse externa sakkunniga
  3. Lägga förslag till styrelsen om forskningsprojekt att utvärdera och utdelning av medel till enskilda projekt.


Det vetenskapliga rådet har 2019 följande medlemmar: Carina Berterö, Vinjar Fönnebö, Roger Henriksson (ordf.), Erik Holmberg, Pernilla Lagergren, Mef Nilbert, Peter Söderkvist och Rune Toftgård.Sjöbergstiftelsen

Copyright @ All Rights Reserved