Pressreleaser

Pressreleaser

 

2017-02-14

Första Sjöbergpriset på 1 miljon US dollar till upptäckter bakom nya effektiva cancerbehandlingar

 

Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sjöbergpriset 2017 till

James P. Allison, The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA och

Tony Hunter, Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, CA, USA

 

”för banbrytande studier av cellulära processer som lett till utveckling av nya effektiva cancerläkemedel”

 

Sjöbergpriset är ett årligt internationellt pris inom cancerforskning, och nu delas det ut för första gången. Priset finansieras av Sjöbergstiftelsen, och Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för att utse pristagare. Stiftelsen grundades 2016 av den framlidne affärsmannen Bengt Sjöberg som donerade 2 miljarder svenska kronor, en av de största donationerna i svensk historia.

 

-Det är glädjande att vi kan stimulera den framtida cancerforskningen genom att dela ut priset till två så framstående forskare. Deras upptäckter har lett till bättre cancerbehandling för tusentals människor och vi är stolta över att kunna dela ut det första Sjöbergpriset till dem. Deras forskning på högsta nivå representerar Sjöbergstiftelsens idé och syfte att inspirera och bidra till nya insatser i arbetet mot cancer, säger donatorns bror Ingemar Sjöberg, ordförande för Sjöbergstiftelsen.

 

Priset uppgår till 1 miljon US dollar och delas lika mellan pristagarna. Det är uppdelat i 100 000 US dollar i personligt pris, och 900 000 US dollar i anslag för framtida forskning.

 

I år belönas forskning som öppnat två helt nya möjligheter att behandla cancer.

James Allison undersökte hur de vita blodkroppar som kallas T-celler aktiveras, och hur en viss bromsande signal kunde stoppas. Han insåg att när den bromsen tas bort, kan immunsystemet med full effekt attackera tumörceller. Upptäckterna har lett till cancerläkemedel som kallas immune checkpoint-blockerare, och som har avgörande betydelse vid hudcancerformen melanom. De används även för behandling av andra cancerformer, och en rad kliniska prövningar pågår.

 

-Jag är hedrad och ödmjuk inför att vara mottagare av det första Sjöbergpriset, och känner att det är ett erkännande till alla dem som arbetat med att omsätta vår grundläggande förståelse av immunologiska processer i behandlingsstrategier som räddar livet på många cancerpatienter, kommenterar James Allison.

 

James P. Allison föddes 1948 i Alice, Texas, USA. Han är professor och Vivian L. Smith Distinguished Chair in Immunology vid The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, Texas, USA.

 

Tony Hunter studerade hur normala celler omvandlas till tumörceller och visade att det krävdes en speciell process, kallad tyrosinfosforylering. Hans upptäckt banade vägen för utvecklingen av en ny typ av cancerläkemedel, tyrosinkinashämmare. Dessa har revolutionerat behandlingen av kronisk myeloisk leukemi (KML) och gör stor nytta även vid andra cancerformer.

 

-Jag är djupt hedrad över erkännandet att vara utsedd till mottagare av det första Sjöbergpriset. Det är mycket glädjande att vårt arbete med ett enkelt tumörvirus från kyckling i slutändan har lett till nya och effektiva behandlingar av cancer, med för närvarande 26 tyrosinkinashämmande läkemedel godkända för klinisk användning, säger Tony Hunter.

 

Tony Hunter föddes 1943 i Ashford, Kent, Storbritannien. Han är American Cancer Society Professor och Renato Dulbecco Chair samt Deputy Director för Salk Institute Cancer Center vid Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, Californien, USA.

 

Prisutdelningen kommer att ske under Kungl. Vetenskapsakademiens högtidssammankomst den 31 mars 2017 i H.M. Konungens och H.M. Drottningens närvaro. Den 30 mars håller pristagarna öppna föreläsningar på Karolinska Institutet.

 

Kungl. Vetenskapsakademien, stiftad år 1739, är en oberoende organisation som har till uppgift att främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället. Akademien tar särskilt ansvar för naturvetenskap och matematik, men strävar efter att öka utbytet mellan olika discipliner.

 

Kontakt

Sakkunniga

Bengt Westermark, ordförande för priskommittén

Professor i tumörbiologi

070-818 18 44

bengt.westermark@igp.uu.se

 

Rune Toftgård, sekreterare i priskommittén

Professor i miljötoxikologi

08-673 95 60

rune.toftgard@kva.se

 

Sjöbergstiftelsen

Ingemar Sjöberg, ordförande för Sjöbergstiftelsen

070-799 14 79

info@sjobergstiftelsen.se

 

Press

Fredrik All, Kommunikationsansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien

070-673 95 63

fredrik.all@kva.se

 

2017-01-18

Bengt Sjöberg avliden

 

Det är med stor sorg vi meddelar att affärsmannen och donatorn Bngt Sjöberg har gått bort. Han avled stilla den 17 januari i närvaro av den närmaste familjen. Hans kamp mot sjukdomen kommer att leva vidare genom Sjöbergstiftelsen, som med bland annat Sjöbergpriset kommer att ge betydande stöd till cancerforskningen. Bengt instiftade Sjöberg-stiftelsen under 2016 och var dess första ordförande.

 

Sjöbergstiftelsen

 

Kontakt: Vice Ordf Ingemar Sjöberg, 0707-991479

 

2016-05-10

Bengt Sjöberg donerar 2 miljarder till cancerforskning

Bengt Sjöberg, boende i Hong Kong men bördig från Lysekil, har instiftat Sjöbergstiftelsen, till vilken han donerar två miljarder kronor. Med donationen önskar Bengt Sjöberg att göra skillnad för cancerforskningen och den behandlingsvård som möter cancerpatienter idag.

Jag har under flera år haft intentionen att bilda någon form av stiftelse för att ge tillbaka till samhället av det kapital jag samlat ihop under min livstid. Min tanke är att stiftelsen främst ska inrikta sig på cancerforskning, men om man i framtiden löser cancerns gåta vill jag att stiftelsen ska kunna bidra till annan medicinsk forskning och även till forskning inom miljöområdet. Jag vill att de forskningsinsatser som jag bidrar till ska vara så kliniskt inriktade som möjligt, för att snabbt kunna appliceras. Min förhoppning är att stiftelsen ska bidra till en delvis ny syn på behandling av cancer, där man är lika öppen för att utvärdera både konventionella och okonventionella behandlingsmetoder, likväl som en kombination av dom båda.

Bengt Sjöberg, 66 år och som själv fick diagnosen lungcancer vid årsskiftet, hoppas med stiftelsens medel förbättra i synnerhet lungcancervården och de behandlingsmöjligheter som i Sverige idag finns att tillgå.

Siffrorna för överlevnad idag inom svensk lungcancervård är nedslående och om jag kan vara med och hjälpa ett antal människor till bättre livskvalitet och längre överlevnad är det värt varenda krona.

Stiftelsen kommer årligen att dela ut Sjöbergpriset till en framstående cancerforskare eller grupp av cancerforskare. Priset kommer att delas ut i nära samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien och prissumman är i dagens läge bestämd att omfatta en miljon dollar, varav merparten är öronmärkt för fortsatt forskning. Utöver Sjöbergpriset uppskattas stiftelsen kunna dela ut 60 till 70 miljoner kronor om året och redan idag hålls diskussioner med Karolinska Institutet i Stockholm om ett nytt cancercenter. Bengt Sjöberg hoppas att stiftelsens pengar ska kunna börja tas i bruk redan under 2016.

Jag är affärsman och har ägnat mitt liv åt att bygga företag, men det här är det mest givande jag ägnat mig åt och jag vill se resultat så snart som möjligt.

Första styrelseordförande i stiftelsen är Bengt Sjöberg. Bengt Sjöbergs bror, Ingemar Sjöberg har utsetts till vice ordförande och sekreterare är Ola Johannesson. I övrigt ingår i styrelsen Bengt Sjöbergs två barn, Michelle Sjöberg och Joachim Sjöberg, samt Göran K. Hansson och Annika Espander.

Stiftelsen kommer att ha sitt säte i Lysekils kommun.

 

 

Färlevfjorden, Gullmaren Foto: Ingemar Sjöberg

Sjöbergstiftelsen

Copyright @ All Rights Reserved