Övriga Nyheter

Foto: Per Brydolf

Övriga nyheter

 

2017-02-22

Sjöbergstiftelsen beslutade på dagens styrelsemöte att stödja uppbyggnaden av ett forskningsnätverk mellan svenska universitet som syftar till att utveckla precisionsmedicinsk behandling mot cancer. Lungcancer kommer att vara den första diagnosen som nätverket tar sig an. Nationellt nätverk.

 

 

2017-01-17

Stiftaren och donatorn Bengt Sjöberg avlider i sviterna av sin cancer efter att ha varit verksam som stiftelsens första ordförande under 2016.

 

 

 

Sjöbergstiftelsen

Copyright @ All Rights Reserved